Kurumsal

Kalite Politikamız

Yücel Boru ve Profil Endüstrisi A.Ş, ISO 9001:2015 ve IATF 16949:2016’ ya göre tasarlanmış bir Kalite Yönetim Sistemi çerçevesinde çalışmaktadır. Tüm çalışanlar bu sistemi uygulamak, korumak ve sürekli geliştirmekle yükümlüdür.

Yücel Boru ve Profil Endüstrisi A.Ş stratejik yönü ile uyumlu kalite politikası, kalite hedeflerinin geliştirilmesinde temel oluşturur. İlgili standartlara, yasal düzenlemelere, uygulanabilir diğer şartlara, müşteri isteklerine uygun olarak ürünlerini zamanında ve en uygun koşullarda müşterilerine sunmayı taahhüt eder. Ayrıca ilgili tarafların ihtiyaç ve beklentileri de belirlenerek tüm organizasyonda anlaşılması sağlanır.

Kaynakların optimum kullanımı ilkesi doğrultusunda Yücel Boru Profil Endüstrisi tüm operasyonel ve idari faaliyetlerinde verimlilik ve rekabetçilik vazgeçilmez bir unsurdur. Değişen ve gelişen pazar koşulları doğrultusunda sektöründe yenilikçi, rekabetçi ve lider olmayı hedeflemekte ve bu amaçla ihtiyaç duyulan tüm kaynakları tahsis ederek teknolojik altyapıyı sürekli olarak geliştirmektedir.

Tüm çalışanlarını yeterli bilgi ve beceriyle donatarak; işleri ile ilgili yetki ve sorumluluk üstlenmeleri ve yaptıkları işi benimseyip katılımcılığı arttırmak için teşvik eder. Çalışanların kişisel gelişimi, memnuniyeti ve şirkete bağlılığını artırmak için gerekli olan tüm kaynakları harekete geçirir.

Bu faaliyetler doğrultusunda Yücel Boru ve Profil Endüstrisi A.Ş, kalıcı müşteri memnuniyeti odaklı ve yenilikçi ve rekabetçi üretim anlayışının getirmiş olduğu başarıyı geleceğe taşımayı hedefler. Toplam kalite felsefesini yaygınlaştırmak, tüm Yücel Boru ve Profil Endüstrisi A.Ş, fertlerinin kaliteye katkısını sağlamak, sıfır hatalı üretime yönelik tedbirleri almak ve kalite iyileştirme planı çerçevesinde sürekli gelişme ve iyileştirme çalışmaları yapmayı taahhüt eder.

Belgeler

TUV ISO 14001 2015

TS EN ISO 45001 2018

TS EN ISO 9001 2015

ISO 9001 2015 (TR) GOSB

IATF 16949 2016 (TR) GOSB

TUV ISO 9001 2015

ISO 50001:2011

IQNET-Iso27001

DQS-Iso27001

AS-NZS 1163

TS EN 10305-3

TS EN 10305-5

TS EN 10219-1

CE GEBZE EN 10219-1

UKCA-EN-10219-1

TS 8481 EN 39

TS EN 10051

EN 10025-1

UCKA-EN-10025-1

TS EN 10305-2

TS EN 10305-3

TS EN 10305-5

CE GOSB EN 10219-1

TS EN 10219-1

TS EN 10305-3

TS EN 10305-5

UKCA-EN-10219-1

CE OSMANİYE EN 10219-1